30. november 2014

YES!!!! Nu er tegningsarbejdet færdigt. Vi ved godt at der løbende vil komme redigeringer og præciseringer der skal rettes til på tegningerne. Men skønt at udbudsmaterialet nu kunne sendes til Runøe og Teil. Så må tegningerne, blive rettet til efterhånden som behovet opstår.

Nu må vi bare vente spændt på, hvordan det endelige tilbud kommer til at se ud. Der er trods alt nået at blive temmelig mange ændringer i de nye detaljetegninger og beskrivelser, i forhold til det prisoverslag vi før har modtaget.

Men nu kan vi gå videre til nogle af de andre opgaver der ligger og venter 🙂

25. november 2014

Tilbud fra elektrikeren.

I dag modtog vi et tilbud fra elektrikerfirmaet act@innovation.dk i Otterup. Prisen så meget fin ud.

Vi synes det så lovende ud, og eftersom de også lød både meget kompetente og venlige i telefonen, var det ikke svært at få ringet til dem.

Vi kontaktede dem. Inden vi fik fortalt at vi gerne ville bruge dem, fortalte den elektriker vi talte med, at uanset hvem af de 2 firmaer vi vælger (han vidste godt at vi havde fået et andet tilbud også), ville han gerne have lov til at komme og vise os hvordan vi kan udnytte vores ønske om IHC så godt som muligt. Han fortalte at systemet er så godt, og han kunne se at den måde vi havde grebet det an på, ikke var den optimale. Han mente ikke at vi fik udnyttet funktionerne godt nok. Så han ville tilbyde os et besøg. Han gjorde meget ud af at fortælle, at selvom vi måske ville vælge den anden elektriker, ville han alligevel gerne vise os det.

Vi fortalte ham dog senere i samme samtale, at det er meningen at det er dem som får opgaven.

Vi glæder os til han kommer og viser os hvordan vi kan bruge det bedst muligt. Vi kender nemlig ikke ret meget til området.

21. november 2014

Den geotekniske rapport i hænde

I dag modtog vi en mail, med den geotekniske rapport Modtog den geotekniske rapport – Vi var meget spændt på resultatet. Selvom jeg havde talt med ham på byggepladsen, havde jeg jo endnu ikke draget nogle konklusioner.

Rapporten fortæller, at i vores tilfælde, skal der fjernes 70 cm. af jordoverfladen, før de må begynde at gøre klar til at bygge. Den giver også mange andre anvisninger. Det overraskede os, at der skulle fjernes så meget jord. Vi havde forventet ca. ½ meter. Men fint, at det blev undersøgt.

19. november 2014

Geoteknisk rapport

Vi havde bestilt boregruppen til at komme og undersøge jordens bæreevne. Det var Franck Geoteknik der udførte undersøgelsen. I dag, kom der en stor kran med nogle meget store bor. Der kom en fagmand og undersøgte vores grund. Han skulle undersøge jordens bæreevne, således han kunne fortælle om jorden er bæredygtig nok at at vi kan bygge et hus på grunden.

Han undersøger også, hvor meget at jorden skal afrømmes. Han kom hen med en rigtig stor entreprenørfirma med et stort bor og borede 3 steder for at tage jordprøver.

Jeg var på pladsen da han foretog jordprøverne. Jeg havde godt nok mange sommerfugle i maven. Jeg spurgte ham, hvordan hans faglige øjne så på det som han fik boret op. Han fortalte at det jo ikke var undersøgt endnu, men at det ikke så “helt tosset ud”. Py-ha. Det var dejligt at få at vide.

DSCN1906
Her kan vi se det store bor som geoteknikeren bruger, når han skal hente jordprøver op.
DSCN1912
Her er et billede af kranvognen med jordboringsgrejet
DSCN1919
Her er geoteknikeren igang med jordboringerne

 

11. november 2014

Jubii – nu kom vores byggetilladelse 🙂

Hold da op – sikken en glædelig overraskelse:

Vi modtog vores byggetilladelse med mail her til formiddag. Det er vildt. Når man fratrækker weekends, er der kun gået 9 arbejdsdage med at få den behandlet og godkendt. Vi synes det var imponerende at det kan lade sig gøre. Det betød jo pludselig at det nu er John som alle venter på. Vi ved hvem der skal bygge, og vi har fået et overslag. Men for at alle entrepriserne (kloak/murer, VVS samt tømrere) kan give et fast tilbud, er de nødt til at have en masse detaljetegninger fra John.

DSCN1900
Den friske byggetilladelse, skulle naturligvis fejres.

 

Men hold da op, hvor fik vi travlt. John havde fået stillet i udsigt at det godt kunne tage 6-8 uger at få en byggetilladelse godkendt. Så han havde regnet med at der var tid nok. Men pludselig var det John som alle håndværkerne ventede på. De ville jo rigtig gerne “i jorden”, da vejret i øjeblikket er fint. Så John satte sig som mål at være færdig med alle detaljetegningerne inden 1. december. Vi lagde en strategi: Vi fortsatte med at ALT hvad der ikke vedrører tegningsarbejdet, sørger jeg for. Så kunne John fortsætte sit arbejde med alle de detailtegninger han skulle tegne, beregne og beskrive.

Vi kunne slet ikke forstå, at det var gået så hurtigt. Men hvor var det bare skønt.:-)

Det betød, at på alle Johns fridage, tegnede han detailtegninger fra kl. 8 om morgenen og til over midnat. De dage han var på arbejde, tog han sig lige ½ times middagslur, inden han gik i gang med at tegne – igen lige til midnat. John havde sat som mål at han ville være færdig med tegningerne inden 1. december.

9. november 2014

Jeg er gået i gang med at brainstorme til et aftalegrundlag som skal danne basis for det samarbejde vi skal have med vores håndværkere. Jeg tænker at jeg når at blive færdig med oplægget i dag inden jeg skal på arbejde. Det er et arbejde som vil foregå indtil vi holder vores byggemøde, hvor vi netop får sådanne ting på plads.

Det næste var, at vi ikke har prøvet at bygge hus før. Vi kender derfor ikke til noget omkring aftalegrundlag, andet end det er noget som er vigtigt. Da vi har valgt at være vores egne rådgivere, er det jo netop sådanne ting som aftaler, at vi skal være meget skarpe på.

Det skyldes også, at jo bedre at vi sammen med håndværkerne, definerer byggeriets ansvarsområder og opgavedelinger samt betaling, des bedre står begge parter i forhold til hvis der er tvivlsspørgsmål.

Jeg er godt nok uddannet som Teknisk Designer indenfor byggeri. Men det omhandler ikke aftalegrundlag. Jeg fandt artikler om aftalegrundlaget AB Forbruger. Det tænkte jeg, dækkede helt godt over de forskellige ting i byggeriet. Vi spurgte Runøe og Teil, og de fortalte at det ofte var AB Forbruger der blev anvendt, fordi den er så konkret og håndgribelig.

Jeg læste den igennem mange gange. Det var vigtigt at jeg satte mig godt ind i det. John sad primært og tegnede hele tiden, da han havde rigtig mange detailtegninger der skulle være færdige. Det var derfor mig som primært satte mig grundigt ind i AB Forbruger, og han fulgte derfor kun med på sidelinjen.

Jeg synes at AB Forbruger, er en supergod måde at udarbejdet et aftalegrundlag på. Det skyldes at jeg ikke ser aftalen som ensidig god enten for bygherren eller håndværkeren. Jeg ser aftalen som en god aftale som tilgodeser begge parter og som tager stilling til mange forskellige emner.

Da jeg ikke aner hvordan man udarbejder sådanne aftaler, fik jeg den ide, at jeg hentede aftalen frem og kopierede al teksten over i et Word dokument. Derefter fandt vi sammen med håndværkerne ud af, i hvilke afsnit vi ønskede at ændre i forhold til den originale aftale. Efter den originale tekst, indsatte jeg nogle tekstfelter med vores ændring, præcisering eller oplysninger i. Da alle de tekstbokse var udfyldt, skrev vi den ud. Vi underskrev allesammen aftalen og vedlagde en anden standardaftale sammen med, som fortalte at vi som udgangspunkt anvender AB Forbruger og skrev at de bokse der var indsat i teksten med aftalen, var oplysninger hvor vi på én eller anden måde fraveg fra AB forbruger. Enten ved at præcisere eller ved at oplyse om de aftaler vi sammen med håndværkerne har indgået.

9. november 2014

Godkendelse af overslag og accept til videre samarbejde

Efter at have ”gransket” overslaget og talt om, hvorvidt vi ønskede et tilbud fra et andet firma, valgte vi at vi ikke ville tage kontakt til andre håndværkere.

Det konstruktions- og tømrerfirma vi vælger at samarbejde med hedder Runøe og Teil. Dem kender vi i forvejen som nogle utrolig dygtige og målrettede unge mennesker. Da de samarbejder med nogle udvalgte firmaer indenfor kloak/murer og VVS, og vi kender Runøe og Teils høje kvalitetskrav både til dem og deres samarbejdspartnere. Alene af den grund fravalgte vi at kontakte andre.

Det giver os også tryghed at vi ved, at de er vant til at samarbejde og kender til hinanden. Både fagligt, men også deres personlige indstilling til den kvalitet de har i arbejdet.

Så vi skrev til Runøe og Teil, at ”hvis de var friske, var vi også”. Vi fik tilbagemeldingen om, at det var de.

7. november 2014

Finansiering.

Nu kom dagen, hvor jeg skulle have et møde med Danske Bank. Alle vores drømme skal jo betales. Jeg havde forskellige tanker om, hvem der kunne hjælpe os med det. Men vi tænkte at den bankrådgiver vi har haft siden vi flyttede til Odense for 26 år siden, og som kender os og netop vores behov og tanker, måtte  være den rigtige.

Det har igennem alle de år, været rart at have en bankrådgiver som kender hele familien og som kender vores vaner og tanker omkring risikovillighed (og mangel på samme) 😉

Til mødet sad en medarbejder der har godt styr på realkreditterne, samt vores bankrådgiver. Det var derfor en god kombination i forhold til at få kigget på vores projekt og få det til en senere godkendelse.

Jeg gik derfra, med et ”ja” til at hjælpe os med finansieringen. Indtil vi får solgt vores ”gamle” hus, er vi nødt til at få hjælp af dem til vores byggeomkostninger.

Da vi ikke er helt unge mere 😉 ønsker vi et lån på max. 15 år. Vi kender ikke fremtiden og ønsker ikke at vi skal bruge vores folkepension på at betale husleje.

6. november 2014

El-plan.

I dag, startede John med at udarbejde en el-plan for vores byggeri. Vi var enige om at få installeret IHC. Når man installerer et IHC anlæg, betyder det at man kan styre strømmen via smartphone og tablets.

John og jeg udarbejdede en plan over hvor der skulle være stikkontakter og hvilke der skulle kunne dæmpes, samt hvilke lamper der skulle tændes samtidigt og hvilke der skulle være bevægelsesfølere på. Vi fik også indtegnet elsymboler på vores loft, så vi kan have lys på loftet.

John har planer om, også at vores ventilation skal køres over IHC. Han vil dimensionere og opbygge vores ventilation så vi via vores mobiltelefon, kan nedsætte ventilationen hvis vi er på ferie. Når vi så tager afsted fra ferien, kan man sætte ventilationen til at køre på fuld kraft, så der er velventileret når man kommer hjem.

6. november 2014

Fjernvarmebeholder

Vi kigger overslaget igennem. Vi finder den varmtvandsbeholder vi ønsker at få installeret i huset. Det er en Metro 100 liter Plus fjernvarmebeholder. Den giver lynhurtigt varmt vand og er super energieffektivt.

Beholderen har en 1,7 gange længere fjernvarmespiral end en almindelig beholder. Det medfører også at man får en langt bedre afkøling af returvandet til fjernvarmeværket. Den er isoleret dobbelt så godt som almindelige beholdere så den har op imod 25% mindre varmetab.

Vi tænker, at merudgiften på sigt, tjener sig ind.

5. november 2014

I dag modtog vi et overslag over, hvad huset vil koste. Overslaget var fra hhv. kloak/murer, tømrer og VVS.

Vi ved ikke om det kunne bygges billigere et andet sted, men vi ønskede ikke at undersøge det. Det har stor betydning for os, at vi taler godt med de håndværkere der skal bygge huset, og at vi ved at de gør et godt stykke arbejde. Det er vi ikke i tvivl om at de gør.

4. november 2014

Døre og vinduer

Vi havde i efterårsferien været på besøg hos Svendborg Vinduer Aps. I dag modtog vi så tilbudet fra dem. Det var faktisk ikke så dyrt som vi havde forventet. Alle døre og vinduer til huset (når vi ser bort fra alle vores velux vinduer som er rimelig dyre) koster ca. 95.000 kroner. Det synes vi ikke er galt. Ligesom vi beklæder vores nye hus med materialer som er vedligeholdelsesfri, vælger vi også vedligeholdelsesfrie døre og vinduer. Materialet på vores nye døre og vinduer bliver fremstillet af komposit og bliver afsendt direkte fra fabrikken i Svendborg.