29. december 2014

Miljøundersøgelse

Vi modtog en miljøundersøgelse via mail. Der have geoteknikeren været ude og foretage en miljøundersøgelse af vores byggegrund. Det har han gjort d. 19. december.

Han har opdelt vores grund i 10 felter. 8 af felterne var områdeklassificeret og 2 af felterne var ren jord, men mange af felterne var kun lige over grænseværdierne. Som hovedregel skal man regne med at al byjord kan være er områdeklassificeret indtil en undersøgelse har påvist det modsatte.

Vi kunne på målingerne se at det var meget lidt overskredet i lyset af, at det koster ca. 175 kr. + moms, hvorimod det kun koster 13 kr. + moms hvis jorden er ren. Da der er tale om ca. 252 tons jord der skulle flyttes, mente vi godt det kunne betale sig at undersøge sagen nærmere.

19. december 2014

Byggemøde d. 19. december 2014

Vi afholdt byggemøde pga. at vi gerne ville have vores aftalegrundlag i orden inden jul. Det skyldes også, at første spadestik bliver planlagt til første dag efter juleferien.

Aftalegrundlaget blev gennemgået, kommenteret og underskrevet. Pyha, nu kan vi gå på juleferie med ro i sjælen.

15. december 2014

Byggemøde d. 15. december 2014

Vi holdt byggemøde med Runøe og Teil. Vi fik præciseret nogle ting som vi ønsker skal være angivet i de endelig tilbud.

Vi talte om, hvordan man kan undgå for mange samlinger i facaden, om hvem der skal montere skinnerne til solcellerne (det kan nemlig både gøres af elektriker og tømrere).

Runøe og Teil ville gerne have en detailtegning af knudepunktsløsning vedr. forankring af spærene. Runøe og Teil ville skaffe en aflåselig container, som skal bruges i anledning af byggeriet. Det er vigtigt at de opfylder kravene til låsesystemet, for at vores entrepriseforsikring dækker.

Vi fik aftalt  at elektrikeren sørger for tomrør som kan lægges i jorden ved de andre forsyningskabler. Disse tomrør er i størrelsen 2 stk. 50 mm. tomrør. Disse rør, skal anvendes i fremtiden, såfremt vi senere få mulighed for at få fibernet eller andre ting der skal bruges kabler til. Kablerne rækker ind i vores teknikskab.

Vi talte om en tidsplan. Vi ønskede at tømrerne kunne planlægge deres arbejde, således at John kunne gå i gang med den indvendige aptering (indretning) allerede fra 1. april. For da han har påskeferie på det tidspunkt, vil han rigtig gerne i gang, når han har ferie. Til gengæld ville det være i orden for os, at de bruger den tid udvendig som de mener at de har behov for.

Vi har aftalt at første spadestik bliver mandag d. 5. januar 2015

Vi aftalte med Runøe og Teil, at de skaffer en landmåler som måler grunden op med det samme. Så er vi sikre på, at huset ikke skal flyttes senere 😉

Vi aftalte også hvordan betalingen skal foregå.

Det var meningen at vi ville gennemgå aftalegrundlaget AB Forbruger. Men det punkt på dagsordenen, måtte vi skubbe til næste byggemøde. Til gengæld har vi planlagt at det bliver om 4 dage. Så kan vi alle gå julen i møde, vidende at alle aftaler er aftalt.

3. december 2014

Besøg af elektrikeren

Uh, hvor har vi glædet os til i dag. Jens Riis fra act@innovation.dk var på besøg for at vise os, hvordan vi kan få optimal udnyttelse af IHC systemet som de skal komme og installere.

Han fortalte at med en sådan anlæg, kan man hurtigt omprogrammere hvilke lysafbrydere, der skal tænde/slukke hvilke lampesteder. Korrespondanceafbrydere bliver derved overflødige. Vi vælger at tage skridtet videre og vil også gerne kunne styre lyset (tænd/sluk og lysdæmpning) i huset med vores tablet og smartphones. Det er rart at man ved lysdæmpning kan dæmpe lyset trinvist fra 0-100%.

Vi var MEGET positivt overrasket over besøget. Han viste os på bedste vis, hvordan sådan noget fungerer i praksis. Han havde taget sin egen tablet med, hvor han viste hvordan han bruger sit system. Hold op, hvor var det smart 🙂

Det viste sig, at den måde som vi havde planlagt strømmen på, slet ikke brugte IHC funktionerne godt nok. Det fik vi ved hans besøg rettet til. Jeg sad lidt uroligt, for det måtte da komme til at koste en hel “verdenskrig” ekstra. Men det gjorde det faktisk ikke! For ved gennemgangen, kunne Jens se, at der var mange af vores afbrydere i form af korrespondancekontakter som vi ikke skulle bruge, da vi i stedet for kunne få programmeret vores system ude i en boks i teknikrummet. På den måde hjalp han os til at få mest muligt for pengene.

Han fortalte også at vi kan få overvågningskamera som en integreret del af IHC.

Det var et besøg som ved hjælp af elektrikerens indsats, betød det hele til forskel. Det er sådan nogle tiltag der for os betyder at det er meget tydeligt, at det er en håndværker der virkelig brænder for sit arbejde 🙂

Når vores ventilation bliver tegnet, beregnet og beskrevet, er det også meningen at vi vil købe en motor til ventilatoren som kan styres vha. IHC. Vi har også planer om at købe et aggregat til ventilationen som både kan fungere som ventilation, men også kan anvendes til luft til varmepumpe. Den kan således også styres via vores smartphone og tablets.

Man er vel en teknik nørd 😉