10. januar 2015

I dag har vi været på Energi fyn for at tale med dem om, hvilke tomrør de har behov for i forbindelse med en mulig fremtidig lægning af fiber til byggegrunden. Det var et overraskende lille diameter på ¾ cm. (ikke engang i tommer). Vi fandt ud af, at såfremt behovet for fiber opstår og bliver muligt, kan det lægges i de 2 x 50 mm. tomrør som elektrikeren lægger.

Vi hentede nogle udsparingsrør til fjernvarmen hos Fjernvarme fyn. Udsparingsrørene til el, kommer elektrikeren selv med.

Efterfølgende tog vi hen til Glentevejens Antenneforening for at blive tilmeldt. De er utrolig gode til at orientere om, hvordan vi griber sagen an. De sørgede for at klippe antennekabel af til os. De studsede noget, da vi fortalte at vi skulle bruge 75 meter. Men vi fik det uden problemer. Lige da vi tog afsted derfra, kontaktede elektrikeren os, og fortalte at vi skulle bede om 85 meter for at der var nok – hmmm, der havde vi vist lige været hurtige nok. Det var ikke elektriken som havde nogen andel i det. Men til gengæld var han så rar, at da han hørte at vi var på vej hen til byggepladsen, ville han køre tilbage og vi kunne snakke om hvordan problemet kunne løses.

På byggepladsen, var landmåleren begyndt at lave fundamentsafsætning med galjer. Mange andre arbejdede også på byggegrunden. Der var nogle som fordelte den sidste på sandpuden.

DSCN2082 DSCN2085 DSCN2102 DSCN2124 DSCN2138 DSCN2143