23. januar 2015

I dag vi vi igen henne og kigge på grunden. Det var et virvar af mennesker som arbejdede med deres opgaver. Hvor var det skønt at se den energi de lægger for dagen – Inden vi får tænkt os om, er det pludselig os som kommer i samme situation 🙂

DSCN2366

Der var blevet støbt fundament, der blev gravet forsyningsledninger ind i huset. Andre steder blev der bygget skillevægsfundamenter op. Det var meget fin mørtel som mureren brugte til de elementer der skulle bygges skillevægge op af. Mureren fortalte at det var det samme materiale, som man klæber fliser fast med.

Der blev målt og trukket snore. Alle var så pertentlige med deres arbejde og dejlige at tale med. Det er skønt.

Der var blevet udlagt 1 lag polystyren i det rum der bliver til vores badeværelse. Senere vil der blive lagt rør og derefter endnu et lag polystyren.

DSCN2351

Væk fra byggerodet, står der i hjørnet det signal, som fortæller at det er på vej til forår. Nemlig vintergækker 🙂

DSCN2377