5. januar 2015

Så kom dagen, hvor vi ville tale med Kommunen vedr. sammenlægning af prøvefelter. Vi fik kontakt med en medarbejder. Vi fortalte at vi var lidt pressede, og var meget afhængig af at hun havde mulighed for at hjælpe os.

Hun var rigtig sød. Hun henviste os til et kontor og vi sad sammen og kiggede på prøveresultaterne. Hun kunne godt se, at det kunne lade sig gøre at lægge flere prøvefelter sammen, så gennemsnittet ville ligge under grænseværdierne. Vi bad hende om, at skrive det i “jordweb” som er platformen for kontakt med miljømyndighederne.

Vi skyndte os at ringe til Runøe og Teil, vedr. resultaterne. Runøe og Teils kloakmester, skulle dog indskrive anmodningen om sammenlægning af prøvefelterne i jordweb. Så skulle den søde medarbejder fra Kommunen nok underskrive aftalen inden hun gik hjem den dag, så kloakmesteren kunne begynde at få gravet af næste morgen.

Vi var om aftenen trætte, men meget lettede.