29. december 2014

Miljøundersøgelse

Vi modtog en miljøundersøgelse via mail. Der have geoteknikeren været ude og foretage en miljøundersøgelse af vores byggegrund. Det har han gjort d. 19. december.

Han har opdelt vores grund i 10 felter. 8 af felterne var områdeklassificeret og 2 af felterne var ren jord, men mange af felterne var kun lige over grænseværdierne. Som hovedregel skal man regne med at al byjord kan være er områdeklassificeret indtil en undersøgelse har påvist det modsatte.

Vi kunne på målingerne se at det var meget lidt overskredet i lyset af, at det koster ca. 175 kr. + moms, hvorimod det kun koster 13 kr. + moms hvis jorden er ren. Da der er tale om ca. 252 tons jord der skulle flyttes, mente vi godt det kunne betale sig at undersøge sagen nærmere.