30. januar 2015

IMG 2015-01-30 13.15.10På vej hjem fra arbejdet, tog jeg lige forbi pladsen og fik en snak med kloakfolkene. De sagde, at på mandag ville de yderste samlebrønd på matriklen blive anlagt, og hvis tiden tillader det, vil udgravningen blive fyldt op samme dag. Det vil jo være meget rart for tømrerne, at de kan tilgå byggepladsen med deres matereriel, uden at ryge i hullet 😮

På selve pladsen, kunne jeg se at jorden virkede mere tør end i går, men dog stadig smattet ved adgangsvejene. Meteorlogerne har for de næste dage lovet frost. Lad os håbe, at jorden er fuldt “gåbar”, i næste uge.

IMG 2015-01-30 13.23.04

Jeg kunne på pladsen dog konstatere at følgende mangler at blive gjort: Tagnedløb og tagbrønd ved nordgavl mangler. Der er ikke nedstøbt gevindstænger i punktfundamentet (kan dog udbores og indlimes senere). Rørføring for koldt vand til værkstedsarmatur og køkkenarmatur er ikke nedlagt under nederste isolering (skal derfor nedlægges mellem de to lag gulvisolering sammen med varmerør og varmt vandsrør).