Tirsdag d. 17. marts 2015

I forbindelse med et byggeri, kan der hurtigt opstå ting, som der skal besluttes og handles på. Herunder er blot en status for de arbejder, som opstod inden for den forgangne uge, der skal være ekstra opmærksomhed på. Så jo, det kan til tider være hårdt, men spændende, at agere arkitekt, ingeniør, rådgiver og ikke mindst bygherre for sig selv 🙂

Tømrer – Udendørs

Der opsættes hvide udhængsbrædder og den endelige udhængsbredde justeres tilsvarende. Skotrende føres til tagrende vha. wakaflex. I de skrå afstandslister øverst på gavlene skal der nedfræses spor så ventilation sikres. Der skal opsættes zinkkant på vindskeder i stedet for aluminium.

Tømrer – indendørs

De tre yderste bjælker over bryggers skal forstærkes ved bjælkeskoene, pga. egenlast fra ventilationsaggregatet. Isoleringen på loftrum foretages i en arbejdsgang. Der udlægges ikke strøer på bjælkelaget. Tømrerne opsætter OSB plader under spær efterfulgt af fugtadaptiv dampbremse og slutteligt forskalling med centerafstand på 500 mm. Bygherren opsætter selv 45 mm isolering under lofter i forbindelse med opsætning af listeloft. Gulvspånplader brydes med en 20 mm sprække midt i døråbninger. Dette giver mulighed for at den endelige gulvbelægning, som bygherren lægger, kan monteres med en samling under dørplade. Tømrerne opsætter vådrumsplader efterfulgt af spartling.

Vand

Der nedlægges en ekstra vandledning til evt. fremtidig behov for cirkulationsledning til badeværelse. VVS manden var lidt bekymret for mere end 10 sekunders ventetid for det varme vand. I teknikrummet bag toilettet monteres et fordelerrør for det varme vand til vask og brusekabine. Der skal trækkes to vandføringer (varmt og koldt) til værksted. Der skal trækkes en ekstra vandføring (koldt) til køkken, da ikke blødgjort vand skal føres til vandhane.

Varme

Regulering af gulvvarme foretages med termostat på retur i teknikrummet bag toilettet. Radiatorer som er angivet med en bredde på 700 skal i stedet have en bredde på 600 og gøres dybere for at opnå samme hedeflade. Der var problemer med pladsen til disse.

Murer

Mureren oppudser sokkel og afskråner kant ved døre og vinduer. Mureren påfører vådrumsmembran og gulvklinker på hele gulvet og vægfliser i brusekabine.

 

Weekenden 7-8. marts

IMG-2015-03-08-17.43.12Så fik jeg monteres alle ventilationskanalerne på loftet. De blev skåret til med vinkelsliber og skruet sammen med selvskærende skruer. Der er tale om et balanceret ventilationssystem, så der skal trækkes to sæt kanaler: et til indblæsning og et til udsugning. Det er rart, at dette nu er gjort inden isoleringen lægges. Det næste jeg mangler er loftdyserne, som først bliver monteret, når loftet er lagt.

Det tog mig to hele dage, at gøre dette arbejde, plus en øm krop. Jeg må indrømme, at det er lang tid siden jeg fysisk har arbejdet så intenst. Op og ned af stiger, slæbe rundt med kanaler, stå i mærkelige stillinger med arme over hovedet, plus frisk vind og masser af sol. Jo det kan mærkes, men nogen siger det er sundt.

I den kommende uge, planlægger jeg at montere selve ventilationsaggregattet og lyddæmperne.

20. februar

I dag holdt vi endnu et byggemøde, og denne gang med Martin og Dennis. Vi startede med Dennis’ enterprise, og ønsker ham til at opsætte fliser i brusekabinen, som ligger udover hans tidligere tilbud. Han oplyste os om, at det sidste arbejde med  kloakering vil blive påbegyndt på onsdag, hvor bl.a. stikledningerne i indkørslen vil blive anlagt. Vi aftalte med ham, at når vi kommer længere hen i slutningen af byggeriet, vil vi gerne have ham til at give os et tilbud på det sidste jordarbejde med jordpåfyldning rundt om huset ved soklerne.

Sammen med Martin blev vi enige om, at anvende Raw Intello som dampspærre. Denne dampspærre er fugtadaptiv, hvilket vil sige, at den er delvis diffusionsåben over en vis temperatur, men tæt ved lavere temperaturer. Lidt i stil med en hygrodiode, men dog alligevel ikke det samme. Endvidere dropper vi hulrummet over isoleringen, hvor loftet føres til kip, da undertaget er diffusionsåbent ifølge producenten. Jeg foretog en kontrolberegning af kondensrisiko og fandt ingen fare for kondens. Vi skal dog stadig huske at montere udluftningshætter i tagrummet. Martin regner med, at undertaget bliver opsat i næste uge og vi håber på tørt vejr, da isoleringen først skal oplægges, hvor der er loft til kip. Den øvrige isolering venter vi med til senere. Dette kunne jo være fedt, at holde rejsegilde i læ hvis det skulle komme til at regne 🙂

18. februar

IMG 2015-02-18 15.57.13I dag kom spærene op på østsiden, og den bærende limtræsbjælke blev anbragt i vestfløjen. Efter aftale med tømmeren, blev den fastgjort på en gevindstang som er monteret i stolpen. Gevindstangen skal blot holde sammen på limtræsbjælke og stolpe, da limtræsbjælken senere fastgøres i vestgavlen, for at øge stabiliteten i forbindelse med vindlast. Jeg så desværre ikke øjeblikket da bjælken skulle løftes op, men jeg tvivler på at tømrerne selv løftede den op, da den vejer 300 kg og skulle løftes 5 meter op. Godt nok er de nogle stærke seje fyre, men mon ikke de brugte lastbilskranen 🙂

10. februar

Marie og jeg var henne på byggepladsen for at se hvordan det går. Det går planmæssigt fremad og vi kan nu tydeligt se, at huset begynder at tage form. Tømrerne er igang med at opbygge de bærende og stabiliserende skillevægge, så vi nu kan begynde at fornemme rummene i huset. Vores ideer mht. haveplan begynder også at tage form. Vi tænker nu, at lade terrassen går rundt om stort set hele huset, og bygge en rampe fra indkørslen og op til terrasseområdet.

DSC_0263Vores elskede campingvogn får en plads ved nordgavlen. Den har trofast givet os mange ture og mange gode oplevelser. Bag campingvognen bygger vi et skur op mod det nordøstlige hjørne.

2. februar – 7. februar

IMG 2015-02-07 12.51.37Så går vi i højden! I denne uge gik tømrerne i gang med at sætte bundremmen og efterfølgende vægstolperne i ydervæggene. Så nu er det nu vi kan begynde, at fornemme størrelsen af huset, og det bliver stort.

Da jeg var i gang med at undervise på skolen, ringede min telefon. I pausen fik jeg en snak med tømmeren, som opdagede en fejl i min tegning. Alle dobbeltdørene har samme hulmål undtaget et, hvilket han undrede sig over. I hast fandt jeg tegningen frem og fandt fejlen. Hulmålet til døren var målsat til 1479 bred, men skulle være 1510, og vi blev enige om blot at fjerne 33 mm af øverste pudslag på soklen på den ene side, så hullet kommer til at passe. En stor ros til tømmeren, så vi undgik et stort problem senere, når dørene skal monteres!

IMG 2015-02-07 12.33.41Topremmen blev idag monteret og midlertidige tværafstivere blev påsat, da vejrudsigten for weekenden lyder på ret blæsende vind. Lørdag udgravede jeg plads til stillads langs med øst gavlen. Selvom jorden var frostfri, var det rimeligt hårdt, da jorden er fyldt med rødder, men så behøver jeg da ikke, at gå til fittness 🙂

30. januar 2015

IMG 2015-01-30 13.15.10På vej hjem fra arbejdet, tog jeg lige forbi pladsen og fik en snak med kloakfolkene. De sagde, at på mandag ville de yderste samlebrønd på matriklen blive anlagt, og hvis tiden tillader det, vil udgravningen blive fyldt op samme dag. Det vil jo være meget rart for tømrerne, at de kan tilgå byggepladsen med deres matereriel, uden at ryge i hullet 😮

På selve pladsen, kunne jeg se at jorden virkede mere tør end i går, men dog stadig smattet ved adgangsvejene. Meteorlogerne har for de næste dage lovet frost. Lad os håbe, at jorden er fuldt “gåbar”, i næste uge.

IMG 2015-01-30 13.23.04

Jeg kunne på pladsen dog konstatere at følgende mangler at blive gjort: Tagnedløb og tagbrønd ved nordgavl mangler. Der er ikke nedstøbt gevindstænger i punktfundamentet (kan dog udbores og indlimes senere). Rørføring for koldt vand til værkstedsarmatur og køkkenarmatur er ikke nedlagt under nederste isolering (skal derfor nedlægges mellem de to lag gulvisolering sammen med varmerør og varmt vandsrør).