30. oktober 2014

Entrepriseforsikring

At være egen rådgiver, kræver at man sætter sig ind i en hel del. Et eksempel er forsikringsspørgsmålet. Vi er lige blevet bekendt med, at når man bygger et nyt hus, skal der tegnes en entrepriseforsikring.

Jeg talte med en rigtig sød medarbejder i vores forsikringsfirma (Nem forsikring). Hun fortalte mig om at vi skal have en entrepriseforsikring samt en brandforsikring. De to forsikringer koster ca. 11000 kroner for en periode på knap et år. Når byggeriet er færdigmeldt, vil forsikringen overgå til en almindelig villaforsikring.

Hun fortalte mig at det er MEGET VIGTIGT, at vi får oprettet forsikringerne FØR vi tager det første spadestik. Ellers vil vi få afvist tilbudet om en entrepriseforsikring. Jeg lovede hende, at jeg ville sende myndighedssættet til hende så snart John var færdig med det. Det skyldes, at hun så kan få hendes byggesagkyndige til at kigge sagen igennem og gøre det indledende arbejde med at klargøre forsikringerne så de lige er klar til at underskrive, når vi får vores bygningstilladelse og lige før vi starter byggeriet.